تمام آثار اجرا شده توسط مرشد میررستمی

 |فقط شامل آثاری که در استودیو ضبط شده|

 http://up.nakhlmusic.ir/view/1649717/4225023569884.jpg